Каучукови профили

КАУЧУКОВИ ПРОФИЛИ

ПОРЕСТИ КАУЧУКОВИ ПРОФИЛИ

Предлаганите порести каучукови профили са предназначени за уплътняване на възли в транспортни средства, фуги и елементи в строителството, конструкции от метални елементи в машиностроенето и корабостроенето, за термо- и звукоизолация, за уплътняване на елементи на пластмасова, метална и алуминиева дограма.
Порестите каучукови уплътнители се предлагат в различна цветова гама.
Според условията на експлоатация уплътнителите биват:
– Маслоустойчеви
– Атмосфероустойчеви
– Обикновенни

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА
Относителна плътност 0.10 – 0.80
Относителна остатъчна деформация при натиск при 50% свиване, 24Н, в %, не повече от:
– при температура 20оC
– при температура 70оC
– прoфили с автоклавна вулканизация и солева баня
– профили с висококачествена вулканизация
3075
100
Температура на трошливост на плътен стандартен образец в оС -40

Видове профили

ПЛЪТНИ КАУЧУКОВИ ПРОФИЛИ 

Предлаганите плътни каучукови профили са предназначени за уплътняване на възли в транспортни средства, фуги и елементи в строителството, конструкции от метални елементи в машиностроенето и корабостроенето, за термо- и звукоизолация.

Според условията на експлоатация уплътнителите биват:

– температуроустойчиви – силиконови
– маслоустойчиви
– атмосфероустойчиви
– обикновени

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА за група вулканизат 
1 2 3 4
Твърдост по Шор 80 +/- 5 70 +/- 5 60 +/- 5 50 +/- 5
Якост на опън в МPa, не по-малко от 7 7 7 4
Относително удължение %, не по-малко от 150 150 200 200
Изменение на относителното удължение 30 30 30 30
след топлинно стареене при 70оС, 72Н, в %
Температурна граница на трошливост в оС, не по-висока от -35 -35 -35 -30

Видове профили

КАУЧУКОВИ ЛИСТОВЕ

ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ