Каучукови смеси

КАУЧУКОВИ СМЕСИ

NBR е еластомер на основата на акрилонитрил бутадиен каучукова смола /маслоустойчива гума/. Използва се при чашкови / U / уплътнители – маншети, шевронни уплътнители и мн.др. Притежава висока устойчивост на минерални масла и смазки, греси или компресорни HFA, HFB, HFC и компресорни течности . Устойчивост на износване и еластичност. Материалът не е устойчив на флуиди с прибавка на базата на гликола, HFD флуиди, ароматни съединения /като бензин/, астери, кетони и амини или концентрирани киселини и основи.

VITON е еластомер на основата на флуорин каучукова смола /Viton e регистрирана търговска марка на Du Pont/. Използва се за чашкови / U / уплътнители – маншети, шевронни и обиращи уплътнители. Устойчив е на топлина – до 200°C, химикали, на външни условия и озон, минерални масла и смазка, съдържаща сяра, леснозапалими флуиди. Не е устойчив на дехидратантен HFD амоняк, сода каустик, каустик калиеви разтвори, кетони, естери, диоксан, някои амини и органични киселини.

СИЛИКОН е еластомер на базата на винилполисилозан каучукова смола. Използва се за О-пръстени, набивки и специални уплътнители. Основното приложение е за статични, неподвижни уплътнители. Високо устойчив е на топлина – до 200°C, на външни условия, озон и стареене.

EPDM е еластомер на етилен пропилен каучукова смола. Използва се за чашкови / U / уплътнители – маншети, и специални уплътнители, подложени на въздействие на гореща вода, пара и алкали. Не е устойчив на минерални масла на основата на хидравлични флуиди. Високоустойчив на външни условия, озон и стареене.