Метало-гумени изделия валци с гумено покритие

МЕТАЛО - ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ ВАЛЦИ С ГУМЕНО ПОКРИТИЕ

Валците с гумено покритие се използват в полиграфическата, текстилната и хартиената индустрия, както и за конвейрни ленти.

Покритията на валовете имат разнообразно предназначение и най-общо могат да бъдат класифицирани според предназначението им : 

1. Офсетови валове
 Офсетови валове – мастилни преносни
– Офсетови валове – мастилни наносни
– Офсетови валове – мастилни разстривни/меки и от ебонизиран еластопласт/
– Офсетови овлажняващи валове – водни с чорап
– Офсетови овлажняващи валове – алкохолни
– Офсетови овлажняващи валове – водни “Варн Компак”

2. Флексопечатни валове
 Флексопечатни валове за водоразтворими мастила
– Флексопечатни валове за алкохолно разтворими мастила

3. Валове за UV мастила и лакове
4. Валове за сгъвачни машини
5. Валове с общо предназначение
 изтеглящи
– пресоващи
– за коронарни апарати
– ламиниращи
– за нанасяне на лепила и т.н.
Всички тези покрития са специално разработени и продължават да бъдат усъвършенсвани на базата на най-модерни еластомери,полимери и еластопласти с цел да покрият високите изисквания към полиграфските валове.Някои от тях се внасят под формата на готови пресмаси от водещи европейски фирми.

Технически данни:

Дължина – до 4500мм
• Диаметър – до 540мм
• Отклонение в диаметъра + 0,1 / – 0,05мм
• Твърдост на каучуковото покритие – 25 – 98° ShA
• Конусност – под 0,08мм
• Радиално биене
o полиграфски валове – под 0,04мм
o сгъвачни валове – под 0,02мм
• Отклонение от праволинейност на образователната – +/- 0,02мм
• Отклонение в диаметрите на лагерните шийки – в съответствие с предписаната лагерна сглобка.
• Химическа устойчивост на каучука – в зависимост от предназначението.
• Цвят – според приетата фирмена нормала,ако няма изрични други изисквания.