Лагери

ЛАГЕРИ

Лагери

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛАГЕРИТЕ

      Лагерите служат за поддържане в определено положение геометричната ос на въртящи се или осцилиращи машинни елементи и позволяват безпрепятственото им движение. В мястото на допиране на вала или оста в лагера възниква реакция в опората. В зависимост от посоката на тази реакция частта от вала, с която той се опира в лагера се нарича шийка или пета в зависимост от това, дали дей¬стващите сили са насочени радиално (при шийката) или са по направление на оста (при петата).

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛАГЕРИ

МЕТАЛЕН УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ЗА ТЪРКАЛЯЩИ ЛАГЕРИ  NILOS

      Фирма “Трега”ООД предлага лагери ,производство на фирми IKO,  PFI, NKE ,NSK , FAG-INA , Koyo , SKF , TIMKEN  , COOPER , TNK  , McGILL.

  • лагери индустриални
  • лагери автомобилни

Сачмени лагери – Радиални лагери

Радиален едноредов сачмен лагер .
Серии : 16000, 61800, 61900, 6000, 6200,
6300, 6400, 62200, 62300 – ZZ, 2RS, N, R
 Едноредов сачмен лагер с контактен ъгъл ( радиал- но-аксиален ).
Серии : 7900, 7000, 7200, 7300, 7400 – A,B,C
 Едноредов сачмен лагер с контактен ъгъл за сдвоя- ване.
Серии : 7900, 7000, 7200, 7300, 7400–DB, DF, DT
 Едноредов сачмен с 4 точков контакт.
Серии : Q200, Q300, QJ200, QJ300
 Двуредов сачмен с контактен ъгъл.
Серии : 3200, 3300, 4200, 4300 – ZZ, 2RS
 Сачмен самонагаждащ се лагер.
Серии : 1200, 1300, 2200, 2300 – K, K+ H
 Сачмен лагер за вграждане в тела.
Серии : UC,UD,UE,NA (UCF,UCP,UCFL,UCT)

 Ролкови лагери – Радиални лагери

 Едноредов лагер с цилиндични ролки.
Тип : N , NU , NJ , NF , NUP , RNU
Серии : 200 , 300, 400 , 2200 , 2300
 Двуредов лагер с цилиндрични ролки .
Серии : NN3000 , NNU4900
 Иглени лагери.
Серии: K, HK, NK, NKI, NA, RNA, NKX,
NATR, NATV, NUTR, NUKR

Kаталог IKO-иглени  Конусно ролков лагер .
Серии : 30200, 30300, 31300, 32000, 32200, 32300, 33000,

Самонагаждащ се лагер с бъчвообразни ролки.
Серии: 20200, 20300, 21300, 22200, 22300, 23000,
23100, 23200, 24000, 24100

Сачмени лагери – Аксиални лагери

 Едноредов аксиален сачмен лагер.
Серии : 51100, 51200, 51300, 51400, 52200, 52300,
53200, 53300, 53400, 54200, 54300, 54400
 Двуредов аксиален сачмен лагер.
Серии : 562900, 562000 ( 234400, 234700)
 Аксиален лагер с цилиндрични ролки.
Серии : 81100, 81200
 Аксиален иглен лагер.
Серии : K81100, K81200, K89300, AXK
 Аксиален лагер с конусни ролки.
Серии : T
 Аксиален лагер с бъчвообразни ролки.
Серии: 29200, 29300, 29400
 Шарнирни лагери
 Автомобилни  лагери и Лагерни тела и корпусиПлъзгащи лагери

 Втулки

 Серии : H
 Серии : OH
 Серии : АН , АНХ