Ремъци

РЕМЪЦИ

Ремъци 

Ремъчни предавки – видове, приложение и избор.

Основни параметри Ремъчните предавки работят на принципа на триенето.Състоят се от колелата – ремъчни шайби, които са обхванати от гъвкав елемент – ремък. Въртящия момент се предава от силите на триене. Шайбите са с успоредни оси, но могат да са различно ориентирани в пространството. Предавателното отношение е равно на отношението на диаметрите на задвижваната и задвижва щата шайба. Ремъчните предавки се използват основно за: -задвижване на машини с помощта на електродвигатели с малка и средни мощности -за задвижване на електрически генератори в климатичните системи на транспортните средства, селскостопански и други машини. Класификацията на ремъчните предавки може да се извърши по различни признаци: А)Според вида на ремъка: Ремъците биват 5 вида: 1) плоски – служат за предаване на движение от двигател предимно воден към няколко работни маш 2)клинов – голяма носеща товаро-способност по-малки размери от плоския; 3) кръгли – използват се за предаване на малки натоварвания в уреди, домакински уреди и др. 4) сдвоен клинов ремък – от една шайба с този ремък могат да получават движение няколко шайби, някои от които се въртят в обратната посока 5) поликлиновият ремък – плосък и клиновиден. Имат повишено сцепление с шайбите могат да работят и с малки шайби Б)Според посоката на въртене на валовете на предавката – при еднаква – отворена предавка, при противоположна – кръстосана. В)По брой на задвижваните валове – един или няколко вала. Ремъчната предавка има редица предимства пред зъбната: – дава възможност за предаване на значителни между осови разстояния до 15м. – има плавна и безшумна работа;  – предпазно звено в силовата верига;   – прос та конструкция и лесно се експлоатира. Недостатъци на ремъчната предавка са: – има малка носеща способност => по-големи габаритни размери;  -непостоянно предавателно число – ремъка има малка дълготрайност (1000… 5000 часа);  – предизвиква до 2-3 пъти по-голямо натоварване в/у валовете и лагерите. Имат широко приложение като силови предавки за малки мощности до 50kW Режими на работа на ремъчна предавка : – празен ход предаващия въртящ момент Т1=0; – при Т1≠0 напреженията на опън в двата клона на ремъка не са равни. Критерии за работоспособност на ремъци и ремъчни предавки:   – носеща способност или якост на сцепление на ремъка с шайбата, която се определя от силата на триене между тях. При недостатъчна носеща способност може да се стигне до боксуване -дълготрайност на ремъка. В нормални условия се ограничава до износване на ремъка от умора. Видове сечения 1. Нормално сечение

Вид Широчина на горната основа [mm] Височина h [mm]
M(Z) / 10 A / 13 B / 17 C / 22 D / 32 E / 38 10,00 13,00 17,00 22,00 32,00 38,00 6,00 8,00 11,00 14,00 0,00 25,00

2. Тесни сечения

Сечение Широчина на горната основа [mm] Височина h [mm]
SPZ SPA SPB SPC 9,70 12,70 16,30 22,00 8,00 10,00 13,00 18,00

3. Силови ремъци

Сечение Широчина на горната основа bo [mm] Височина h [mm] Стъпка e [mm]
B / HB C / HC D / HD 3V 5V 8V 17,00 22,20 32,00 9,50 15,90 25,40 13,00 16,00 21,50 10,00 15,50 25,00 19,00 25,40 37,00 10,30 17,50 8,60

Ремъчни шайби Ремъчните шайби се използват за предаване на въртеливо движение при всички предавателни механизми, както за синхронни така и за трапецовидни ремъци.