Семеринги, О-пръстени

СЕМЕРИНГИ О-ПРЪСТЕНИ

Семеринги, О-пръстени

      Уплътнителните пръстени за радиални валове, т.н. семеринги, служат за уплътняване в радиално направление. Семерингът е уплътнителен елемент, произведен от еластичен еластомерен материал с метална сърцевина, т.е. състоят се от метален укрепващ пръстен обвит от вулканизирана мембрана. В радиално действащият уплътнителен ръб е вложена допълнителна винтова пружина с пръстеновидна форма, която работи на опън.

      Уплътняването в статично и динамично състояние се осъществява посредством радиално притискане на уплътняващия ръб към вала и се дължи на по-малкия диаметър на уплътняващата устна. При семерингите необходимата радиална сила представлява сумата на тангентните сили на опъване и на огъване посредством пружината и еластомерната уплътнителна устна. Уплътняването в уплътнителния улей е в резултат на капилярни сили. Откъм статичната страна основата на канала се уплътнява от еластичната каучукова обвивка.

Уплътнителни пръстени за хидравликата

О – ПРЪСТЕНИ

Уплътненията с “О” пръстени намират приложение за уплътняване на подвижни и неподвижни детайли във всички клонове на промишлеността, за уплътняване на различни флуиди в широки граници на налягания и температури.

  • Материали
  • Кратко описание на материалите
  • Указания за монтаж
  • Размери за монтаж на О-пръстените
  • Повреди
  • Допустима форма и отклонения в повърхността
  • Допустими отклонения на вътрешния диаметър
  • Допустими отклонения за диаметъра на шнура
  • Условия за съхранение
  • Химическа устойчевост на материалите