Инженерни (технически) пластмаси

1

ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ

      Пластмасите са изкуствени полимерни материали, получени чрез процес на полимеризация или процес на поликондензация. Въз основа на термичното си поведение могат да бъдат термопластични или термореактивни. Има класификации по химичен произход, по структура или по други признаци. Преработват се чрез шприцоване, леене, екструзия, пресоване, изтегляне и др.
Пластмасите навлизат все по-широко в електропромишлеността, електротехниката, транспортното машиностроене, телевизионната и телефонна техника, в медицината, космическата техника и на много др. места. Пластмасите могат да се използват като конструкционен, топло, хидро и звукоизолационен материал. От пластмаса се изработват детайли за машини, лагери, зъбни колелета, щепсели, фасунги, контакти, уплътнители, различни домакински съдове, детски играчки, канцеларски пособия и др.

  • Физични свойства на пластмасите

Пластмасите притежават ниска плътност (1,1-1,4 kg/m3), т.е. няколко пъти по-малка от тази на металите. Това им свойство, съчетано с голямата здравина на пластмасовите изделия, дава широки възможности за замяна на металите с пластмаса. Пластмасите притежават добри електроизолационни свойства, водоустойчивост, а в някои случаи добра термоустойчивост.

  • Химични свойства на пластмасите

Голяма част от пластмасите са химически устойчиви – не реагират на въздействие със соли, основи и киселини. Трудно гният, водо и газонепропускливи са. Полимерните композиции се отличават с голяма корозионна устойчивост. Химически агенти като кислород, минерални и органични киселини, основи и соли не им действат. Това определя приоритетното им използване за защита на металните съоръжения от корозия.

Пластмасите са високомолекулни въглерод съдържащи вещества. Молекулите им се състоят от дълги въглеродни вериги, на които се дължат и техните полезни свойства. Самата дума пластмаса произлиза от латинската дума plasticus (податлив на моделиране) и гръцката plastikos (подходящ за оформяне).

  • Може да се произвеждат различни видове пластмаси – твърди като камък, здрави като стомана, прозрачни като стъкло, светли, наподобяващи дърво, еластични като гума.

Също така пластмасите са леки, водонепропускливи, устойчиви на химически агенти и може да се произвеждат във всички цветове. Известни са повече от 50 вида пластмаси, като същевременно се разработват и нови видове. Пластмасите може да се смесват, образувайки сплави като металите. Това има за цел да се обединят желаните свойства на няколко вида пластмаса в един. Пластмасите могат лесно да се отливат във форми.Пластмасите имат малка плътност, здравина, изолационни свойства, водоустойчивост, голяма химическа устойчивост, възможност за бързо и серийно производство на изделия чрез леене и щамповане.

Криоген ЕООД изготвя детайли от пластмаса по чертеж. За запитване се свържете с нас на info@cryogen.bg

За покупки на дребно моля посетете нашият онлайн магазин на shop.cryogen.bg