Акрилнитрил бутадиен стирол – ABS

ABS

АКРИЛНИТРИЛ БУТАДИЕН СТИРОЛ

Акрилнитрил бутадиен стирол ABS

Аморфен конструкционно инженерингов полимер получен чрез полимеризация на стирен и акрилонитрил в присъствие на катализатор – полибутадиен. Съчетанието на трите основни мономера характеризират полимера с ниска плътност и водопоглъщаемост, лесен за машинно обработване, лепене и заваряване, блестяща и непроницаема повърхност, добра гъвкавост, дори и при ниски температури. Използва се предимно в автомобилостроенето, телекомуникационните системи, механиката, опаковъчните машини, моделирането и направата на прототипи.
Ограничена химична устойчивост – атакува се от конц. H2SO4 и NHO3, разтваря се от естери, кетони и етиленхлорид C2H4Cl2. В присъствието на тетрахлорметан CCl4и ароматни въглеводороди се надува.