Гетинакс

гетинакс

Гетинакс технически данни за Hp 2061

Гетинакс Hp 2061 е слоест електроизолационен
материал от хартия импрегнирана с фенолна смола,
съответстващ на DIN 7735 и  PF CP 201 съгласно IEC 893.

Приложение:
      Гетинакс Hp 2061 се препоръчва, когато се изискват добри механически и електрически качества за нисковолтови съоръжения. Този тип гетинакс има добра машинообработваемост и се щанцова добре до 2,5 мм.

Свойства съгл. IEC 893

Тест метод 

Единица 

Стойност

Плътност

ISO 1183/A

g / cm3

~ 1,4

Якост на огъване

ISO 178

MPa

150

Модул на гъвкавост

ISO 178

MPa

~ 9000

Устойчивост на натиск ^ на слоевете

ISO 604

MPa

300

Якост на опън

ISO 527

MPa

120

Електрическа якост при 90оС в масло ^ на слоевете

IEC 243

kV/mm

5

Пробивно напрежение при при 90оС в масло // на слоевете

IEC 243

kV

15

Диелектрична константа при 50 Hz и 1 MHz

IEC 250

< 5,5

Степен на относителна проводимост

IEC 112

CTI 100

Термична издръжливост

IEC 216

T.I

120

Абсорбция на вода (дебелина 3 мм)

ISO 62/1

mg

250

Якост на удар an10 и an15

DIN 53453

kJ/m2

20

Техническа информация

Гетинакс Hp 2061.5 е слоест електроизолационен  материал от хартия импрегнирана с фенолна смола, съответстващ на DIN 7735 и  PF CP 202 съгласно IEC 893.

Приложение:
      Гетинакс Hp 2061.5 се препоръчва за високоволтови приложения, напр. в маслени трансформатори и високоволтови прекъсвачи.

Технически данни за Hp 2061.5

Свойства съгл. IEC 893

Тест метод 

Единица 

Стойност

Плътност

ISO 1183/A

g / cm3

~ 1,4

Якост на огъване

ISO 178

MPa

130

Модул на гъвкавост

ISO 178

MPa

~ 9000

Устойчивост на натиск ^ на слоевете

ISO 604

MPa

300

Якост на опън

ISO 527

MPa

100

Електрическа якост при 90оС в масло ^ на слоевете(деб. 3 мм, 96 h/105oC)

IEC 243

kV/mm

>13

Пробивно напрежение при при 90оС в масло // на слоевете  (96 h/105оC)

IEC 243

kV

60

Диелектрична константа при 50 Hz

IEC 250

< 5,5

Степен на относителна проводимост

IEC 112

CTI 100

Термична издръжливост

IEC 216

T.I

120

Абсорбция на вода (дебелина 3 мм)

ISO 62/1

mg

<260

Якост на удар // на слоевете an10 и an15

DIN 53453

kJ/m2

20

 Видове:

  • Лист

Дебелина – от 0,2мм до 100 мм
Размери – 1240 х 1070 мм; 1240 х 2140 мм, толеранс +10/-30 mm

  • Пръти

Диаметър – от 10 мм до 100 мм
Дължина – 570 мм; 620 мм; 1000 мм

  • Тръби

Диаметър, вътрешен – от 10 мм до 200 мм
Дължина – 570 мм; 1000 мм