Полиамид

полиамид

Полиамид PA 6 

Полиамид 6 може да бъде лят и екструдиран, полиамидът е най-често използвания инженерен материал.
Полиамид 6 има високи якостни характеристики, изключителни триещи свойства и твърдост. Полиамид 6 има добри електрически изолационни свойства и добра химическа устойчивост.
Основни характеристики на Полиамид 6

•  висока удароустойчивост 

• електрически изолатор

• добра влагопоглъщаемост

• добро поглъщане (гасене) на трептенията

• лесно се заварява

• износоустойчив

• добри плъзгащи свойства

• лесно се обработва

• лесно се лепи

Сфери на приложение: машиностроене, транспортна и конвейерна техника, машини за пакетиране и обработка на хартия, машини за бутилиране на напитки, електротехника, селскостопански машини, автомобилна и текстилна промишленост, принтери, печатни машини, битова техника, строителни машини.

Подходящ за: зъбни глави, чукови глави, части за ударни и шокови натоварвания, зъбни колела, плъзгащи лагери, плъзгащи ленти, втулки, шпиндели, гайки,  ремъчни шайби, ролки, демпферни плочи и др.

Предлага се под формата на заготовки от пръти, тръби, плочи и листове.

Предлагани заготовки от Полиамид 6

Пръти
диаметър от 5 до 400 mm

Плочи
дебелина от 1 до 100 mm

Тръби
външен диаметър от 20 до 400 mm

Запитвания относно налични размери и цени може да изпращате на: info@cryogen.bg

Полиамидни продукти може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg

Технически показатели на Полиамид 6

Показател Метод Мерна единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност g/cm3 1,14
2 Водопоглъщаемост (във вода) % 10
3 Якост на удар DIN 53 453 Нечуплив
4 Якост на огъване DIN53 452 MPa 130
5 Якост на опън DIN 53 455 MPa 70
6 Коефицент на триене при хлъзгане върху стомана 0,38
Термични свойства
7 Работен температурен интервал °С -30¸ +100
8 Температура на топене DIN 53 736 °С + 218
9 Коефицент на топлопроводност DIN 52 612 W/(K.m) 0,23
10 Коефицент на линейно разширение 10-5.K-4 8-9
Електрични свойства
11 Диелектрична якост DIN 53 481 KV/mm 50
12 Фактор на диелектричните загуби DIN 53 483 0,031
13 Специфично обемно съпротивление DIN 53 482 W.cm 1015
14 Повърхностно съпротивление DIN 53 482 W 1013

 Забележка: Всички изпитания са осъществени на база сух образец от продукта.