Полиацетал (полиформалдехид) – PОM

POM

Полиацетал (полиформалдехид)POM

POM (Полиацетал) е високо кристална термопластмаса с голяма механична якост и твърдост, както и добри плъзгащи свойства и добра износоустойчивост при ниска водопоглъщаемост. Добрата стабилност на  размерите и частично доброто съпротивление на умора, както и отличната обработваемост чрез рязане правят POM универсален производствен материал дори и за комплексни изделия.

Механичната якост, твърдостта и стабилност на размерите могат да се подобрят чрез добавяне на стъклено влакно като пълнител. Това обаче води до влошаване на плъзгащите свойства.

Различават се: хомополимер (POM-H, Delrin) и съполимер (POM-C, Ultreform/Hostaform). Благодарение на по-високата степен на кристализация, хомополимерите притежават малко  по-висока плътност, твърдост и механична якост. Съполимерите, обаче, притежават по-голяма якост на удар, по-добра устойчивост на абразивно износване, термична и химична устойчивост.

 

Технически показателина POM-C

Показател Метод М. единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност g/cm3 1,41
2 Водопоглъщаемост % 0,2
3 Якост на удар DIN 53 453 Нечуплив
4 Якост на опън DIN 53 455 MPa 65
Термични свойства
5 Работен температурен интервал °С -30до +100
6 Температура на топене DIN 53 736 °С +168
7 Коефицент на линейно разширение 10-5.K-4 9-10
Електрични свойства
8 Диелектрична якост DIN 53 481 KV/mm 70
9 Фактор на диелектричните загуби DIN 53 483 0,003

Забележка: Всички изпитания са осъществени на база сух образец от продукта.

 

Основните отличителни свойства на POM-C са:

 • Висока механична якост
 • Голяма твърдост
 • Ниска водопоглъщаемост (при насищане 0,8%)
 • Добра якост на удар и при  ниски температури
 • Добра устойчивост на пропълзяване
 • Неразтворим във вода при температура до +60°С
 • Физиологично безвреден

 

Плъзгащи свойства

POM-C има изключителни плъзгащи свойства с добра износоустойчивост. Това се отнася и  за среди, където е вероятно наличието на  висока влажност. Благодарение на сравнително близките стойности на статичния и динамичен коефицент на триене, вероятни са ниски начални въртящи моменти.

 

Устойчивост на атмосферни влияния и химична устойчивост

POM-C не е устойчив на УВ лъчите. Ефектът от УВ лъчението в комбинация с атмосферния кислород ще окисли повърхността и ще доведе съответно до обезцветяване и потъмняване.POM-C е устойчив на слаби киселини, слаби и силни алкални разтвори, органични разтворители и бензин, бензол, масло и алкохол. Силни киселини (pH<4) и окисляващи вещества, обаче, ще го увредят.

Области на приложение:

POM-C се употребява главно в механиката, автомобилната, прецизната, електро- и комуникационната промишленост.

Основните приложения са:

 • Пружинни компоненти
 • Втулки
 • Зъбни колела
 • Дискова гърбица (ексцентрик)
 • Гърбични дискове и храпови механизми
 • Плъзгащи компоненти
 • Електрични изолатори
 • Компоненти за помпи
 • Компоненти за корпуси
 • Клапани и тела на клапани
 • Компоненти за броячни машини
 • Основни прецизни компоненти

Стокова наличност: плочи, пръти, тръби

Налични цветове: натурален (бял), черен

Продукти от Полиацетал POM може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg