Поливинихлорид – PVC

PVC

Поливинилхлорид – PVC – ПВЦ

Поливинилхлоридът принадлежи към групата на аморфните термопластмаси. Съгласно DIN 16 927 е класифициран като устойчив на сътресения и удари. PVC-то не отговаря на изискванията на BgVV и FDA и не може да се използва при производство на стоки, които влизат в директен контакт с храни и напитки.

 • Висока механична якост и здравина
 • Много твърда повърхност
 • Отлична ударна якост
 • Добри изолационни свойства
 • Отлична химична устойчивост
 • Не е устойчив на UV лъчи
 • Ниска водопоглъщаемост: <0,1%
 • Самогасящ

Обработка: отлична възможност за заваряване и лепене; Полуготовите продукти могат да се пробиват,фрезоват, режат и струговат.

Приложение: помпи и клапани; тръбопроводи; лагери; уплътнения; компоненти за зъботехниката и битовата ел. техника; предпазни плоскости; механизми и капаци на химически резервоари и др.

Отличителни свойства:

 • Голяма механична якост и твърдост
 • Отлични електроизолационни свойства
 • Голяма химична устойчивост
 • Много ниска водопоглъщаемост: <0,1%
 • Самогасящ
 • Универсално приложение

Основни характеристики

Показател Метод М. единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност DIN 53479 g/cm3 1,42
2 Водопоглъщаемост DIN 53495 % 0,01
3 Якост на опън DIN 53455 MPa 55
4 Модул на еластичност DIN53457 MPa 3000
5 Ударна якост DIN 53453 kJ/m2 Нечуплив
Термични свойства
6 Постоянен температурен интервал °С -10¸ +60
7 Температура на размекване по Vicat DIN 53460 °С +75
8 Коефицент на топлопроводност DIN 52612 W/(K.m) 0,14
9 Коефицент на линейно разширение DIN 53752 10-4.K1 0,8
Електрични свойства
10 Диелектрична якост DIN 53481 kV/cm 20-40
11 Обемно съпротивление DIN 53482 W.cm >1015
12 Повърхностно съпротивление DIN 53482 W ³1013

 

Основни приложения:

 • В строителството – като панели, основи, прозоречни касетки, касетки за въздушни филтри, врати, фасади и др.
 • Електрическата промишленост – ключове, панели, кабелни канали
 • Машинната индустрия – помпи, клапани, тръбопроводи, транспортьори, уплътнения и др.
 • Изработка на знаци, табели, шаблони, лампи и др.

Наличност:

 • Листове (екструдирани и пресовани): дебелина – 1¸100мм; размери – по желание на клиента
 • Пръти: диаметър – 6¸250 мм; дължина – по желание на клиента
 • Тръби: диаметър – 10¸200 мм
 • Заваръчна тел, профили

Стандартни цветове: бял, слонова кост; светлосив, сив, тъмносив, черен (други цветове по желание)

Налични са също така и специални видове – с повишена ударна якост; повишена устойчивост на УВ лъчи; електропроводим; с подобрени антистатични свойства; прозрачен; за приложение в хранителната индустрия – физиологично безвреден

Продукти от PVC може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg