Полиетеретеркетон – РЕЕК

PEEK

Полиетеретеркетон/PEEK

 

Полиетеретеркетон /PEEK е полукристална термопластмаса с превъзходни механични свойства – изключителна механична якост и твърдост, дори и при високотермични напрежения.

Превъзходните плъзгащи свойства и неразтворимостта във вода оформят PEEK като високотехнологичен материал и го правят перфектен за почти всякакви приложения.

Технически характеристики

Наименование Метод М. единица Стойност
  Механични свойства      
1 Плътност   g/cm3 1,32
2 Водопоглъщаемост   % 0,2
3 Якост на удар DIN 53 453   нечуплив
4 Якост на опън DIN 53 455 MPa 95
5 Коефицент на триене при хлъзгане върху стомана     0,38
  Термични свойства      
6 Работен температурен интервал   °С -40 до +260
7 Температура на топене   °С +340
8 Коефицент на линейно разширение   10-5.K-4 4-5
  Електрични свойства      
9 Диелектрична якост DIN 53 481 KV/mm 24
10 Фактор на диелектричните загуби DIN 53 481   0,002

Забележка: Всички изпитания са осъществени на база сух образец от продукта.

 

Основни предимства:

  • Много голяма устойчивост на УВ лъчи
  • Добра химична устойчивост
  • Самогасящ

 

Типични приложения за направа на: лагерни черупки; бутални пръстени; легла на клапани; зъбни колела; уплътнения; лопатки на помпа; щепселни съединители

 

Складова наличност: листове, пръти

Налични цветове: натурален (по RAL 7032)