Полиетилентерефталат – РЕТ

PET

Полиетилентерефталат PET

PET може да бъде произведен като термопластмаса с аморфна или полукристална молекулна структура. Аморфният тип е кристално чист с ниска механична якост и по-малки плъзгащи свойства. Полукристалният видпредлага по-висока твърдост и механична якост с превъзходни плъзгащи свойства. Благодарение на добрата устойчивост на пропълзяване и ниска водопоглъщаемост, материалът е много приложим за комплексни изделия.

Поради тези причини, само полукристалния вид се използва за технически приложения.

 

Технически показатели на PET

Показател Метод М. единица Стойност
Механични показатели
1 Плътност g/cm3 1,38
2 Водопоглъщаемост (във вода) % 0,25
3 Якост на удар DIN 53 453 Нечуплив
4 Якост на огъване DIN53 452 MPa 125
5 Коефицент на триене при плъзгане върху стомана 0,25
Термични свойства
6 Работен температурен интервал °С -20 до +100
7 Температура на топене DIN 53 736 °С +255
Електрични свойства
8 Диелектрична якост DIN 53 481 KV/mm 60
9 Специфично обемно съпротивление DIN 53 482 W.cm 1016

Забележка: Всички изпитания са осъществени на база сух образец от продукта.

Основните отличителни свойства на PET са:

  • Висока механична якост
  • Голяма твърдост и издръжливост
  • Ниска водопоглъщаемост (при насищане 0,5%)
  • Много добра устойчивост на пропълзяване (по-добра от POM)
  • Много висока стабилност на размерите (по-добра от POM)
  • Постоянно ниско триене при плъзгане
  • Много малко износване при плъзгане (по-добро от POM)
  • Не се разтваря във вода при температура до +70°С
  • Физиологично безвреден

 

Плъзгащи свойства

PET предлага отличителни плъзгащи свойства с много добра износоустойчивост и в комбинация с другите му свойства е отличен материал за високонатоварени плъзгащи приложения.PET предлага по-добра износоустойчивост в сравнение с POM.

 

Тип PET-GL, модифициран за плъзгащи приложения 

При добавяне на специален, хомогенен твърд лубрикант износоустойчивостта на PET-GL се повишава в сравнение с чистия PET.

Благодарение на сложните по състав твърди лубриканти, модифицирания тип има специално приложение при високо натоварени приложения. Твърдите лубриканти осигуряват “самосмазване” на PET-GL, което води до изключителни плъзгащи свойства и по-висока износоустойчивост с далеч по-висока натоварваща якост на смачкване (товароустойчивост) в сравнение с чистия PET. Ефектът на залепване при плъзгане също е избегнат. В сравнение с чистия PET няма загуби по отношение на другите свойства.

Устойчивост на атмосферни влияния и химична устойчивост

PET не е устойчив на УВ лъчите. Ефектът на УВ лъчението в комбинация с атмосферния кислород води до окисляване повърхността на материала.PET е устойчив на слаби киселини, алкални разтвори и разтвори на соли, перхлорни и флуорни хидрокарбонати, масла, гориво, разтворителии ПАВ.

Силните полярни разтворители ще доведат до необратимо набъбване. Силните киселини и алкални разтвори, естери, кетони и хлорни хидрокарбонати не увреждат материала.

 

Основни приложения:

Черупки ; Компоненти за помпи; Зъбни колела; Компоненти за кутии; Дискови гърбици (ексцентрици); Клапани и тела на клапани; Гърбични дискове и храпови механизми; Плъзгащи компоненти Компоненти за броячни машини; Прецизни лагери; Електрични изолатори

Складова наличност: плочи, тръби, пръти

Налични цветове PET: натурален (бял), черен

Налични цветове PET-GL: светлосив