Полиетилен висока плътност – PE – HD – PE-HMW

plastika9

ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ –

PE – HD/ 

Полиетиленът принадлежи към групата на полиолефините, които са кристалинни термопластични полимери. Притежава отлична химична устойчивост при обикновена температура, вкл. на киселини, основи и органични разтворители. Ниско специфично тегло, отлични електроизолационни (приложим за високочестотни изолации) и самосмазващи свойства.

  • Ниска плътност: 0,93÷0,95 g/cm3
  • Много ниска водопоглъщаемост: <0,01%
  • Голяма якост и еластичност
  • Отличен диелектрик и топлоизолатор
  • Висока химична устойчивост и ниска паропропускливост
  • Физиологично безвреден (приложим за хранително-вкусовата промишленост)
  • Отлични плъзгащи свойства
  • Слаба устойчивост на мазнини и минерални масла
  • Не е устойчив на слънчеви и УВ  лъчи

      Приложение: плъзгащи лагери; зъбни колела; ролки за вериги; фитинги; тръбопроводи за питейната промишленост; тръби за гореща вода; амортисьори; печати; колектори; помпи; клапани; уплътнения; дъски за рязане; в медицинската техника; в химическа та промишленост – за изработка на тръби, цистерни, лабораторна техника.

 

Основни характеристики

Показател Метод Мерна единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност DIN 53479 g/cm3 0,96
2 Якост на удар DIN 53453 kJ/m2 нечуплив
3 Якост на опън DIN 53455 MPa 27
4 Якост на огъване DIN 53453 kJ/m2 40
5 Модул на еластичност DIN53457 MPa 850
6 Коефицент на триене 0,29
Термични свойства
7 Работен температурен интервал °С -100¸ +80
8 Температура на топене °С +133
9 Коефицент на топлопроводност DIN 52612 W/(K.m) 0,38
10 Коефицент на линейно разширение DIN 53752 10-4.K-1 ~ 2
11 Възпламеняемост UL 94 НВ
Електрични свойства
12 Диелектрична якост DIN 53481 KV/mm 44
13 Диелектрична константа DIN 53483 2,9
14 Специфично обемно съпротивление DIN 53482 W.cm >1016
15 Повърхностно съпротивление DIN 53482 W 1014

Полиетиленови продукти може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg