Полиетилен ултрависокомолекулярен – РЕ-UHMW / PE 1000

UHMW-Sheet

П О Л И Е Т И Л Е Н 1000  PE-UHMW – PE 1000

 

Ултрависокомолекулният полиетилен PE-UHMW/PE 1000 е частично кристалинна термопластмаса с молекулно тегло 4 500 000 g/mol. (определено по вискозиметричния метод). Благодарение на високата си молекулна маса, този вид PE e идеалния материал при приложения изискващи отлични плъзгащи свойстваи  износоустойчивост.

Свойства:

  • Висока ударна якост и здравина
  • Висока устойчивост на корозия
  • Отлична химична устойчивост
  • Много добър електроизолатор
  • Отлично поглъщане на вибрациии шум
  • Физиологично безвреден

Основни характеристики

Показател Метод Мерна единица Стойност
  Механични свойства      
1 Плътност DIN 53479 g/cm3 0,94
2 Водопоглъщаемост DIN 53715 % < 0,1
3 Якост на опън DIN 53455 MPa 22
4 Модул на еластичност DIN53457 MPa 800
5 Якост на удар DIN 53453 kJ/m2 нечуплив
6 Коефицент на триене     0,29
  Термични свойства      
7 Постоянен температурен интервал   °С -260¸ +50
8 Температура на топене DIN 53736 °С +133
9 Коефицент на топлопроводност DIN 52612 W/(K.m) 0,38
10 Коефицент на линейно разширение DIN 53752 10-4.K1 1,8
11 Възпламенямост UL 94   HB
  Електрични свойства      
12 Диелектрична якост DIN 53481 KV/mm 44
13 Специфично обемно съпротивление DIN 53482 W.cm >1016
14 Повърхностно съпротивление DIN 53482 W 1014