Поликарбонат – РС

Полиметилметакрилат – PMMA

ПОЛИКАРБОНАТ / PC

Поликарбонатът принадлежи към групата на аморфните технически термопластмаси. Изключителна здравина, много висока степен на нечупливост, най-висока степен на удароустойчивост от всички останали термопластмаси.

  • Изключително висока ударна и механична якост
  • Нечуплив
  • Добра термоустойчивост
  • Добри електроизолационни свойства
  • Много добра стабилност на размерите
  • Отлична прозрачност до 3 см
  • Физиологично безвреден – подходящ за допир с храни и напитки

      Приложение: компоненти за медицината и фармацията, ХВП, машино- и самолетостроенето, автомобилната индустрия; дифузери и бъркачки;изолационни части за електроиндустрията; защитни шлемове и екрани; лещи за очила, вкл. слънчеви; фарове; CD, DVD и др.