Полипропилен – РР

pp3

П О Л И П Р О П И Л Е Н /PP/ПП

Полипропиленът е вид нискотемпературна термопластмаса. Според метода на получаване се различават: хомополимери и съполимери. Съполимерите (PP-C) съдържат и PE вериги, които придават по-голяма гъвкавост на материала.

Отличителни свойства:

 • Ниска плътност
 • Много добри електроизолационни свойства
 • Висока корозионна устойчивост
 • Голяма химична устойчивост
 • Много ниска водопоглъщаемост
 • Физиологично безвреден
 • Универсално приложение

 

 Основни характеристики

Показател Метод М. единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност DIN 53479 g/cm3 0,905
2 Водопоглъщаемост DIN 53495 % 0,01
3 Якост на опън DIN 53455 MPa 41
4 Модул на еластичност DIN53457 MPa 1350
5 Ударна якост DIN 53453 kJ/m2 нечуплив
Термични свойства
6 Постоянен температурен интервал °С 0 ¸ +100
7 Температура на размекване по Vicat DIN 53460 °С +95
8 Коефицент на топлопроводност DIN 52612 W/(K.m) 0,22
9 Коефицент на линейно разширение DIN 53752 10-4.K1 1,5
Електрични свойства
10 Диелектрична якост DIN 53481 kV/cm 70
11 Обемно съпротивление DIN 53482 W.cm >1016
12 Повърхностно съпротивление DIN 53482 W ³1013

 Основни приложения:

 • Конструиране на различни видове детайли
 • Тръбопроводи и канали за обратни води вкл.и в химическата промишленост
 • Изработка на вентилатори и части за тях
 • Оборудване за химическата промишленост
 • Хранителната промишлeност, вкл. и изработка на палети, кутии и др.
 • Медицинска техника – протези и др.

 Стандартни цветове: сив, натурален (други цветове по желание)

 Наличност:

 • Листове (екструдирани и пресовани): дебелина –0,5¸200 мм; размери – по желание на клиента
 • Ламинирани листове: дебелина – 3¸5 мм; размери – по желание на клиента
 • Пръти: диаметър – 8¸500 мм; дължина – по желание на клиента
 • Тръби, квадратни тръби,U-профили

 

Налични са също така и специални видове – с подобрени електропроводимост; антистатични свойства; механична якост; химична устойчивост; огнеустойчивост; специално разработени  за външна употреба вкл. и декоративен полипропилен PP; и др.

Полипропиленови продукти може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg