Тефлон

тефлон

ТЕФЛОН /ПОЛИТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН/ PTFE / 

 • Много висока плътност: 2,14÷2,19 g/cm3
 • Висока топлоустойчивост: до +260°С
 • Извънредно ниска водопоглъщаемост: <0,01%
 • Най-нисък коефицент на триене от всички твърди материали: 0,02÷0,09
 • Отличен изолатор
 • Самогасящ
 • Отлична хидрофобност
 • Устойчив на действието на електрическа дъга; кислород, озон; UV лъчи
 • Химически инертен – атакува се единствено от стопени алкални метали и елементарен флуор при високи температури и налягания
 • Физиологично безвреден – подходящ за допир с храни и напитки

Приложение на тефлон:  подходящ за приложение в химическата, нефтохимическата, фармацевтичната хранителната, хартиената текстилната промишленост; металургията и ядрената енергетика.

Тефлонът се използва също и за изработка на статични и динамични уплътнения; фитинги  и фиксиращи елементи; елементи; изолационен материал; уплътнение; производство на плъзгащи елементи и др.

 

Технически характеристики на PTFE, чист

Наименование Метод М. единица Стойност
Механични свойства
1 Плътност g/cm3 2,14¸2,18
2 Водопоглъщаемост % <0,01
3 Якост на удар DIN 53 453 нечуплив
4 Якост на опън DIN 53 455 MPa 25 – 35
5 Коефицент на еластично удължение D 638-52 Т MPa 400-600
6 Коефицент на триене при пръзгане върху стомана 0,08
7 Твърдост D 2240-74 Shore 51
Термични свойства
8 Работен температурен интервал °С -200 до +260
9 Температура на топене °С +327
10 Възпламеняемост D 635-68 негорим
11 Коефицент на линейно разширение 10-5.K-4 18-20
12 Коефицент на топлопроводимост D 177 W/0C.m 0,25
Електрични свойства
13 Диелектрична якост DIN 53 481 kV/mm 40
14 Фактор на диелектричните загуби DIN 53 481 0,0005
15 Повърхностно съпротивление DIN 53 482 W 1017
16 Специфично обемно съпротивление DIN 53 482 W.cm 1018
Химични свойства
17 Устойчивост на разредители Отлична
18 Устойчивост на киселини Отлична
19 Устойчивост на основи Отлична

Забележка: Всички изпитания са осъществени на база сух образец от продукта.

Типични приложения:

 • Топло- и електроизолационен материал
 • Производство на плъзгащи елементи
 • Химическата промишленост
 • Шивашката промишленост
 • Хранителната промишленост

 

Наличност: плочи, пръти, тръби, ляти части, фолио, ленти за уплътнение

Цвят: бял

Тефлонови ПТФЕ (PTFE) продукти може да намерите в нашият онлайн магазин: shop.cryogen.bg