За ниско напрежение

ЗА НИСКО НАПРАЖЕНИЕ

Каучукови ленти за ниско напрежение

125 УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

 • лесно се формова с ръка
 • добра влагоизолация
 • за първична изолация до 5 kV
 • за изравняване на ръбове и неравни контури
 • диелектрична якост: 23 kV/мм
 • работна температура: до 95° С
 • дебелина: 3,2 мм
 • стандартни размери: 38 мм х 1,5 м

122 RUBBER TAPE     

 • за изграждане на съединителни муфи
 • самовулканизираща се
 • за първична изолация до 600 V
 • полага се добре върху неравни контури
 • диелектрична якост: 13,7 kV/мм
 • работна температура: до 95° С
 • цвят: черен
 • дебелина: 0,76мм
 • стандартни размери: 19 мм х 3,3 м
  19 мм х 6,7 м
  51 мм х 6,7 м

127 LINERLESS RUBBER TAPE

 • лесно се формова
 • самовулканизираща се
 • за първична изолация и външна обвивка до 2 kV
 • устойчива на химикали, вода, слънце
 • не се нуждае от допълнителна защита
 • диелектрична якост: 23,6 kV/мм
 • работна температура: до 130° С
 • цвят: черен
 • дебелина: 0,76 мм
 • стандартни размери: 19 мм х 4,5 м