Без лепилен слой

Без лепилен слой

 • за първична изолация до 1000V
 • отлична еластичност
 • устойчива на вода, киселини, основи
 • плътност 1,23 ± 0,04 гр/смз
 • работна температура: -30oС до 60oС
 • якост на опън > 5 MРa
 • относително удължение на опън > 130%
 • цветове: жълт, червен, зелен, черен
 • размери:
  ширина: 30мм
  дебелина: 1,2мм