Гъвкави слоести

 ПресшпанПресшпан

 Пресшпана е електроизолационен картон който се използва за канална и  междуслойна изолация в електрическите машини, за маслени  трансформатори , цилиндри и др.

Клас на топлоустойчивост – 105°С.

 ФолиопресшпанФолиопресшпан

 Фолиопресшпанът е гъвкав двуслоен електроизолационен материал от  пресшпан едностранно облепен с PET фолио. Използва се за канална , челна  и  междуслойна  изолация на електротехнически изделия с клас на  топлоустойчивост  – 120°С.

 

Стъкло и лако тъкан Стъкло и лако тъкан 

 Стъкло и лакотъканите са електроизолационен материал състоящ се от  стъклена, копринена или полиестерна тъкан и свързващи вещества. Намират
приложение в ремонта на трансформатори, бобини, релета, дросели и др.

 

Полифол Хостафан

 Хостафанът е гъвкав електроизолационен материал от полиестерно фолио.  Използва се за канална, челна и междуслойна изолация в електротехнически  изделия с номинално напрежение до 660V и с клас на топлоустойчивост  –  130°С.

ХостафанПолифол

 Полифолът е гъвкав трислоен  електроизолационен материал от полиестерно  фолио, двустранно  облепено с  полиестерен мат. Използва се за канална,  челна и междуслойна изолация в електротехническите изделия с номинално  напрежение до 660V и  клас на топлоустойчивост В  до – 130°С  и F до  – 155°С.