Миканит

Миканит

Слоести листови материали, получени от пластини слюда свързани с органично свързващо вещество. 
Мусковит – безцветна или със зеленикав отенък слюда, която има добри електроизолационни свойства, механична якост, твърдост, устойчивост на изпаряване и малка хигроскопичност. Отлична химична устойчивост.
Флогопит – кехлибаренозлатиста на цвят слюда, с по-лоши качества от тези на мусковита. Флогопитът има устойчивост на изтриване като медта. Отлична химична устойчивост. Слюдата има голяма топлоустойчивост, електрическа якост, висока химична устойчивост и малка хигроскопичност. Тя се цепи ръчно на тънки пластини, като в малка степен те са пригодни за използване като електроизолационен материал. Тези пластини се подлагат на допълнителна обработка – слепване с органично свързващо вещество, като се използват подложки от хартия или стъклена тъкан.

Гъвкав миканитГъвкав миканит

Притежава много добра гъвкавост както при стайна температура, така и след термичен стрес. Свързващо вещество може да бъде и силиконова смола.

Приложение: Покривна плоскост при нагревателни елементи , шайби , за изолиране на кабели и бобини , междуслойна и междуфазова изолация.

 

Колекторен миканитКолекторен миканит

Основните изисквания за този тип миканит са да има равномерна дебелина и плътност , малко свиване при повишаване на температура и да няма приплъзване между пластините.
Клас на топлоизолация – В (130°C) и F (155°C).

Приложение: За изолиране между медните ламели на колекторите на електрическите машини.

Нагревателен(термо) миканитНагревателен(термо) миканит

Произведен на база пластини от флогопит, импрегнирани със силиконова смола.
Клас на топлоустойчивост C (< 180°C), като макс. работна температура може да достигне 500°С – 700°С.

Приложение: За електро и топлоизолация на електронагревателни елементи, подложени на висок температурен стрес.