Оборудване и консумативи за студена и гореща вулканизация на транспортни ленти

ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА СТУДЕНА И ГОРЕЩА ВУЛКАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Подготовка на повърхностите:

 • температура на околната среда и на материала – от +10до+40оС.
 • да се избягва пряка слънчева светлина
 • залепващите се повърхности да са сухи и почистени от химикали, масло и мазнина.
 • Обработка на метала: да се отстрани ръжда и да се обработи чрез пясъкоструене или чрез шлайфане.
 • Обработване на гумата: да се награпи добре така, че да няма гладки места, прахът от награпяването да се отстрани сухо.
 • Обработване на текстил: да се изравнят и награпят остатъците от гума, текстилът да се награпи внимателно така,че да не се нарани.
 • Прахът от награпяването да се отстрани сухо.

Смесване:

 • Необходимото количество лепило да се разбърка добре с втвърдителя съотношение на /теглото/ докато се получи хомогенна смес. Сместа да се използва до 2 часа.

Разходни норми:

 • За едно намазване („една ръка”) с лепилото е необходимо:
 • При смеси със залепващ пласт Около 350гр/м²
 • При метал Около 400гр/м²
 • При награпен или невулканизиран каучук Около 500гр/м²
 • При текстил Около 700гр/м²

Намазване:

 • Повърхностите за залепване се намазват по 2 пъти с равномерен и тънък слой. Първото намазване да се остави да изсъхне напълно/най-малко 30 мин., при метал – най-малко 1 час/ . Вторият слой да съхне дотогава докато все още леко лепне. Ако се стигне до пресъхване да се намаже още веднъж.

Брой намазвания:

 • При смеси със залепващ пласт и невулканизиран каучук – 1 намазване.
 • При метал и награпени текстил и каучук – 2 намазвания

Залепване:

 • Повърхностите да се залепят без достъп на въздух, да се валцуват добре или да се притиснат.
 • След залепване да се изчакат поне 12 часа преди ефективна работа.

Области на приложение:
Двукомпонентно лепило за залепване на:

 • гума-гума
 • гума-текстил
 • гума-метал
 • текстил-текстил

Мерки за безопасност:

 • Парите не трябва да се вдишват
 • При работа да се използват подходящи предпазни ръкавици и облекло.
 • При недостатъчно проветряване да се използва предпазен дихателен апарат.
 • При злополука или неразположение повикайте лекар.