Комплекти лагерно тяло и други аксесоари за ролки за ГТЛ

КОМПЛЕКСТ ЛАГЕРНО ТЯЛО И ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА РОЛКИ ЗА ГТЛ

Комплектът се състои от:

  • Дълбоко изтеглено стоманено лагерно тяло –  поз. 3.
  • Лабиринтно пластмасово уплътнение – два детайла. Влагат се от външната страна на лагера (поз. 4).
  • Външна метална капачка.
  • Херметизиращи пластмасови капачки – от външната страна на външна метална капачка, както и от вътрешната страна на лагера (вътрешната метална капачка е целесъобразна и се предлага само за комплекти за лагери 6206 и 6305).
  • На скицата са показани още:

Лагер – 4

Вал    – 1

Тръба – 2

Използват се при производство и ремонт на ролки за транспортни ленти.

ПРЕДЛАГАНИ КОМПЛЕКТИ ЛАГЕРНО ТЯЛО

Диаметър на

За лагер  6204 –

За лагер  6205 –

За лагер  6206 –

За лагер  6305-

ролката, мм

Вал с диаметър ф20

Вал с диаметър ф25

Вал с диаметър ф30

Вал с диаметър ф25

  1.

Ф  60

*

  2.

    Ф  63    

*

*

  3.

Ф  76

*

*

*

  4.

Ф  89

*

*

*

*

  5.

 Ф 102 

*

*

*

*

  6.

Ф 108

*

*

*

*

  7.

Ф 114

*

*

*

*

  8.

Ф 127

*

*

*

*

  9.

Ф 133

*

*

*

*

 10.

Ф 159

*

*

*

*

При влагане на дълбоко изтеглено лагерно тяло, лагерният възел е защитен с лабиринтно пластмасово уплътнение и херметизираща капачка, в резултат на което ролките имат следните предимства:

  • По-дълъг експлоатационен период вследствие възпрепятстване на прахопроникването и амортисьорното действие на дълбоко изтегленото стоманено тяло, с което се предпазва лагера от прекомерни натоварвания.
  • Висока ремонтопригодност.
  • Конструкцията позволява бърз монтаж и демонтаж.
  • Лагерният възел позволява напълване с грес, което дава добър резултат при работа в среда с голяма влажност.