Комплекти лагерно тяло с лабиринтно пластмасово уплътнение и херметизиращи капачки за ролки

КОМПЛЕКТ ЛАГЕРНО ТЯЛО С ЛАБИРИНТНО ПЛАСТМАСОВО УПЛЪТНЕНИЕ И ХЕРМЕТИЗИРАЩИ КАПАЧКИ ЗА РОЛКИ

При производството на доставяните от “Криоген” ЕООД ролки се влагат комплекти лагерно тяло с лабиринтни пластмасови уплътнения и херметизиращи капачки.
При ползването на тази технология за  изработка на ролки и по-специално влагане на дълбоко изтеглено лагерно тяло, лагерният възел е защитен с лабиринтно пластмасово уплътнение и херметизираща капачка, в резултат на което ролките имат следните предимства:

  • По-дълъг експлоатационен период вследствие възпрепятстване на прахопроникването, и амортисьорното действие на дълбоко изтегленото стоманено тяло, с което лагерът се предпазва от перкомерни натоварвания.
  • Висока ремонтопригодност.
  • Конструкцията позволява бърз монтаж и демонтаж.
  • Лагерният възел е напълнен с грес, което дава отличен  резултат при работа в среда с голяма влажност.

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6204

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Мантел на ролката
 07 Ос на ролката
 08 Зегеров пръстен
 09 Лагер 6204

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6205

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6205

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6206

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6205

 

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6305

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6205

 

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6306

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6306

 

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6308

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6308

 

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6310

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6310

 

Конструкция на лагерния възел и дизайн на комплекта лагерно тяло  6312

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 01  Дълбокоизтеглено стоманено лагерно тяло
 02  Външна стоманена капачка
 03 Лабиринтно уплътнение по външна гривна
 04 Лабиринтно уплътнение по вътрешна гривна
 05 Херметизиращо лабиринтно уплътнение
 06 Вътрешно херметизиращо уплътнение
 07 Мантел на ролката
 08 Ос на ролката
 09 Зегеров пръстен
 10 Лагер 6312