Конектори за свързване на ролки с подвижно окачване – тип Гирляндни

КОНЕКТОРИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РОЛКИ С ПОДВИЖНО ОКАЧВАНЕ - ТИП ГИРЛЯНД

Нарастващите дейности в сферата на пренасяне на насипни материали, включително фракции с големи размери, както е при въгледобива, налааг все по-масовото навлизане на лентови транспортни пътища с почвижно окачени ролкови  станции – Гирлянди; т като те имат много по-лесна поддръжка без спиране на инсталациите, което е от изключителна важност за постиагне на непрекъснат цикъл на работа и свеждане на вероятността от престой на инсталациите до минимум клонящ към нула.

„Криоген” ЕООД изработва и доставя не само ролки тип Гирляндни, но и необходимите свързващи елементи в използваните стандартни размери.

 Конектори, специално разработени и произвеждани от “Криоген” ЕООД – доставяни за нуждите на „Мини Марица Изток” ЕАД по документация на възложителя.

СКОБА КОМПЛЕКТ d=8, ЗА ГТЛ1800 и ГТЛ2250

СВРЪЗКА КОМПЛЕКТ d=8, t=38,1