Свързващи скоби за транспортни ленти

СВЪРЗВАЩИ СКОБИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Фирма “Криоген” ЕООД предлага разнообразни варианти за механично свързване на транспортни ленти. Представители сме на водещи фирми-производители с качество на световно равнище:

Предлагаме всички варианти за механично свързване на ленти от лек, среден и тежък тип.

Начини за определяне на точния вид скоба :

  • Определяне на степента на натовареност на лентата – лек или тежък тип.
  • Според дебелината на лентата.
  • Според минималния диаметър на барабана.
  • Скоба тип шарнирна или скоба с неподвижна връзка.

      Ако всички други условия са изпълнени скобите с неподвижна връзка са предпочитани за по-дълга употреба, както и за предпазване на  ситата. Скобите тип – шарнирна са предпочитани при преносими транспортьори, както и при транспортьори с по-малък диаметър на барабана.
При изяснени работни параметри на транспортьора и параметри на транспортната лента, за по-бърз избор на най-подходяща скоба може да се използва следната:

Предимство на технологията за свързване на транспортни ленти със свързващи скоби е бързият и лесен монтаж.
Фирма “Трега” предлага всички необходими за монтажа инструменти.

Видове скоби за механично свърване на транспортни ленти:

  • Шарнирно – болтови скоби
  • Плоски неподвижни болтови скоби
  • Плоски неподвижни скоби със занитване
  • Шарнирно – нитови скоби