Трансмисионни и елеваторни ленти гумено-текстилни и полимерни

ТРАНСМИСИОННИ И ЕЛЕВАТОРНИ ЛЕНТИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ И ПОЛИМЕРНИ

Трансмисионни ленти /каиши/ и елеваторни ленти гумено-текстилни и полимерни

      “Криоген” ЕООД е партньор за България на водещи прозводители на гумено-текстилни и полимерни трансмисионни и елеваторни ленти:

 С производствените си мощности в Европа и Америка и присъсътвието си в над 55 страни, KAUMAN e един от доказаните производители на гумено-текстилни транспортни, трансмисионни и елеваторни ленти.

Със своята над 100 годишна история фирмата е безспорен световен лидер в производството, доставката и сервиза на полимерни и текстилни транспортни и трансмисионни ленти. Фирмата е развила и усъвършенствала пълен цикъл в производството на крайните продукти и необходимите суровини и материали.

      “Криоген” ЕООД предлага голям диапазон размери от гумено – текстилни трансмисионни и елеваторни ленти, както и трансмисионни ленти текстилни и кожени с полиамидни вложки, намиращи приложение във всички области на индустрията.

Ширина /мм/

Брой вложки

Дебелина /мм/

       

Ширина /мм/

Брой вложки

Дебелина /мм/

     30

4

5 – 5,5

     70

5

    6,5 – 7

     40

4

5 – 5,5

     80

5

    6,5 – 7

     50

4

5 – 5,5

    100

5

    6,5 – 7

     60

4

5 – 5,5

    120

5

    6,5 – 7

     70

4

5 – 5,5

    150

5

    6,5 – 7

     80

4

5 – 5,5

    180

5

    6,5 – 7

    100

4

5 – 5,5

    200

5

    6,5 – 7

    120

4

5 – 5,5

    220

5

    6,5 – 7

    150

4

5 – 5,5

    250

5

    6,5 – 7

    180

4

5 – 5,5

    300

5

    6,5 – 7

    200

4

5 – 5,5

    350

5

    6,5 – 7

    250

4

5 – 5,5

    400

5

    6,5 – 7

    300

4

5 – 5,5

    500

5

    6,5 – 7

    350

4

5 – 5,5

    400

4

5 – 5,5

    500

4

5 – 5,5

Ширина /мм/

Брой вложки

Дебелина /мм/

Ширина /мм/

Брой вложки

Дебелина /мм/

     70

6

    7,5 – 8

    100

8

    10

     80

6

    7,5 – 8

    120

8

    10

    100

6

    7,5 – 8

    140

8

    10

    120

6

    7,5 – 8

    150

8

    10

    140

6

    7,5 – 8

    160

8

    10

    150

6

    7,5 – 8

    180

8

    10

    160

6

    7,5 – 8

    200

8

    10

    180

6

    7,5 – 8

    220

8

    10

    200

6

    7,5 – 8

    250

8

    10

    220

6

    7,5 – 8

    300

8

    10

    250

6

    7,5 – 8

    350

8

    10

    300

6

    7,5 – 8

   400

8

    10

    350

6

    7,5 – 8

    500

8

    10

    400

6

    7,5 – 8

    500

6

    7,5 – 8