Гумено-текстилни транспортни ленти и транспортни ленти със стоманен корд

ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ И ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СЪС СТОМАНЕН КОРД

Гумено-текстилни транспортни ленти и Транспортни ленти със стоманен корд

      “КРИОГЕН” ЕООД е партньор за България на водещи прозводители на гумено-текстилни транспортни ленти и транспортни ленти със стоманен корд:

      Със своите 7 производствени центъра и десетки логистични и складови центрове, марката GOOD YEAR е представена на всички континенти в непосредствена близост до всеки краен клиент. GOOD YEAR е единствения производител, доставящ абсолютно всички класове и типоразмери транспортни ленти с текстилен и стоманен корд.

      С производствените си мощности в Европа и Америка и присъсътвието си в над 55 страни, KAUMAN e един от доказаните производители на гумено-текстилни транспортни, трансмисионни и елеваторни ленти.

      С централа в Холандия T-REX INTERNATIONAL RUBBER е един от най-големите доставчици на гумено-текстилни транспортни ленти, аксесоари и консумативи в Западна Европа и Северна Африка. В момента фирмата усилва присъстието си и се налага като един от лидерите в Югоизточна Европа, Балканите и Русия.

      Фирма “КРИОГЕН” ЕООД предлага гумено-текстилни транспортни ленти с общо  и специално предназначение със долупосочените параметри.
Условно обозначение:

     ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА 1000 ЕР-630/5:6+2, 14 мм, Код.

“1000”

“ЕР”

“630”

“5”

“6”

“3”

“14 мм”

  “КОД”

Ширина на лентата, мм

Вид на тъканта: ЕР = поли-естер-поли-амид

Показател Клас на транспорт-
ната лента, N/mm

Брой вложки (плато-ве)

Дебелина на работен протектор, мм

  Дебели-на на нерабо-тен протек-тор, мм

Дебелина на лентата, мм

За обозначаване на степен на абразиво-устойчивост или специално предназна-чение

Всяка от позициите в условното обозначение е описана в следващите таблици.

  1. Ширина на лентата: “КРИОГЕН” ЕООД предлага гумено-текстилни транспортни ленти с ширини до 2200 мм.
  2. Техническа спецификация на влагания текстил.

Тип текстил

ЕР-70

ЕР-100

ЕР-125

ЕР-160

ЕР-200

ЕР-250

ЕР-315

ЕР-400

Тегло, g/m2

260

355

430

560

690

860

1050

1300

Дебелина, mm

0.5

0.55

0.7

0.9

1.05

1.2

1.4

1.6

Удължение при натоварване с еталонна сила 10% от якостта, % -до

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

2

2

Влакно по основа

Материал

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Поли-естер

Якост, N/mm

100

130

170

210

260

310

375

470

Структура, dtex

1100×1

1100×1

1100×2

1100×3

1100×4

1100×6

1100×6

1100×6

Удължа-ване на скъсване, %

18

19

20

20

20

20

20

20

Влакно по вътък

Материал

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Поли-амид

Якост, N/mm

50

50

60

70

100

110

110

120

Структура, dtex

940×1

940×1

940×2

940×3

940×4

940×4

940×4

940×4

Удължа-ване на скъсване, %

30

30

30

30

30

30

30

30

 

  1. Брой вложки: Предлагат се транспортни ленти с брой на вложките до 6 бр. в зависимост от дебелината на лентата.
  2. Предлагат се транспортни ленти с различни комбинации на работен и неработен протектор в зависимост от дебелината на лентата и броя вложки.
  3. Предлагат се дебелини на лентите до 25 мм.
  4. Код:
 

Клас на гуменото покритие

Предназначение

БДС 9965

DIN

22102

Нормални и абразиво-устойчиви транспортни  ленти

АА

W

За транспортиране на материали с особено висока абразивност.

М

X

За транспортиране на материали с висока абразивност.

N

Y

За транспортиране на материали с висока абразивност, включително и въглища с големина на късовете до 500 мм.

P

Z

За транспортиране на материали със средно висока абразивност, включително и въглища с големина на късовете до 200 мм.

Q

За транспортиране на неабразивен материал.

Транспортни ленти със специално предназначение

T

T

Лентите комплектоват транспортни съоръжения за пренос на горещ материал до 130О С  – насипен, агломерат, сгурия и др. *

I

K

Лентите са устойчиви на горене с пламък и са за пренос на материали в подземни условия, при съществуваща опасност от пожар.

G

G

Лентите са устойчиви на някои видове масла.

* Предлагат се транспортни ленти с два класа на термоустойчивост:

Т1 – устойчивост до 200oС.
Т2 – устойчивост до 120oС.

Гумено-текстилните транспортни ленти се предлагат във вариант гладки ирифеловани.