Текстилни транспортни ленти

ТЕКСТИЛНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Текстилни транспортни ленти

      “Криоген” ЕООД е партньор за България на водещи прозводители на текстилни транспортни ленти:

    Със своята над 100 годишна история фирмата е безспорен световен лидер в производството, доставката и сервиза на полимерни и текстилни транспортни и трансмисионни ленти. Фирмата е развила и усъвършенствала пълен цикъл в производството на крайните продукти и необходимите суровини и материали

        Тези видове транспортни ленти намират приложение в следните области:

  • В хранително-вкусовата промишленост, по- специално при производството на хляб и тестени изделия.
  • За гладачните линии в кожарската промишленост.
  • За сушилните линии в перални и хотели.
  • Термоустойчиви от кече.

 Свързване на текстилни транспортни ленти.

  • Свързване на транспортните ленти чрез лепене
  • Свързване на транспортните ленти чрез скоби