Телени транспортни ленти

ТЕЛЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Транспортни ленти със специално предназначение -телени

      Фирма “Криоген” ЕООД предлага широка гама телени ленти, производство на водещи световни фирми.

Лентите намират широко приложение в стъкларската индустрия, хранително-вкусовата и преработваща промишленост.

Видовото разнообразие е много голямо и избора на конкретен вид зависи от следните параметри:

  • Стъпка: разстояние между центровете на телта напречно.
  • Спирала: надлъжна стъпка – между центровете на осите.
  • Диаметър на телта.
  • Диаметър на оста.
  • Вид на материала.
  • Заварени или незаварени (завити) краища.