Чистачи

ЧИСТАЧИ
  • Фирма “Криоген”ЕООД доставя системи за почистване на гумено-транспортни ленти във всички стандартни модификации и с широка гама на материалите, от които се произвежда ножа –  волфрам-карбид, високо износоустойчиви PU полимери, антиабразивни каучукови смеси.
  • “Криоген” ЕООД  е партньор за България на водещи фирми в бранша:
  • RULMECA GERMANY- С над 150-годишната си история на тясна специализация и непрекъснато усъвършенстване на прилаганото ноу-хау, RULMECA GERMANY е синоним на качество без конкуренция в производството на агрегати, компоненти и резервни части за лентови транспортьори, включително системи за почистване на ГТЛ.
  • В централа в Холандия T-REX INTERNATIONAL RUBBER е един от най-големите доставчици на гумено-текстилни транспортни ленти, аксесоари и консумативи, включително системи за почистване на ГТЛ.
  • Чистачи за ГТЛ серия P

За почистване на транспортьори с еднопосочно движение на лентата. Състои се от независими ножови модули, монтирани чрез индивидуални тампони към гъвкав супорт.

Приложение: За отстраняване на влажен и/или леплив материал
Монтаж: Радиално на задвижения барабан, непосредсвено след него (на не по-малко от 100 мм от точката на отделяне на лентата).

  • Чистачи за ГТЛ серия R

За почистване на транспортьори с ревесивно движение на лентата. Състои се от независими ножови модули, монтирани чрез индивидуални тампони към неподвижен супорт.

Приложение: За почистване на ленти с двупосочно движение.
Монтаж: Тангенциално на задвижения барабан.

  • Чистачи за ГТЛ серия H

За почистване на транспортьори с еднопосочно или реверсивно движение на лентата. Състои се от независими ножови модули, монтирани чрез индивидуални тампони към неподвижен супорт.

Приложение: За монтаж на „трудни” места, където не е налично достатъчно пространство.
Монтаж: Тангенциално на задвижения барабан.

  • Чистачи за ГТЛ серия D

За почистване на транспортьори с еднопосочно движение на лентата. Последно поколение чистач състоящ се от серия карбонови ножове, монтирани на извити супорти, от своя страна монтирани към здрава дъга, оборудвана със специално лагеруване.

Приложение: За отстраняване на влажен и/или леплив материал при транспортьори работещи под тежък режим и с голямя скорост.
Монтаж: Непосредсвено след задвижения барабан след точката на отделяне на лентата.

  • Чистачи за ГТЛ Тип “Плугов”

Най-класическото решение при почистване на слабонатоварени транспортьори с леки серии ГТЛ. С нож от анти-абразивен каучук те са икономически най-изгодното решение за системи, където този критерий е най-критичен.

Приложение: Прав тип – за леки серии ГТЛ с ширини 400÷650 мм.
V тип – за леки серии ГТЛ с ширини 400÷1600 мм.

  • Чистачи за ГТЛ серия TA-PUR

За почистване на транспортьори с еднопосочно  Състои се от независими ножови модули от високо износоустойчив полимер на базата на PU, монтирани към неподвижен супорт.

Приложение: Универсално за транспортьори работещи под лек и средно-тежък режим за ГТЛ с ширини 650÷1600 мм..
Монтаж: Тангенциално на задвижения барабан.