Хидравлични маркучи

ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ

Хидравличен маркуч 1SN DIN EN 853

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: една стоманена оплетка.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч 2SN DIN EN 853

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: две стоманени оплетки.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч 1SC DIN EN 857

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: една стоманена оплетка.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч 2SC DIN EN 857

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: една стоманена оплетка.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч 1SN-K DIN EN 857

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: една стоманена оплетка.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.
 • Изпитание на тласъци – издържа до 700.000 цикъла.

Хидравличен маркуч 2SN-K DIN EN 857

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: две стоманени оплетки.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.
 • Изпитание на тласъци – издържа до 1.000.000 цикъла.

Хидравличен маркуч 4SP DIN EN 856 4SP

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: четири стоманени оплетки.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч 4SH DIN EN 856 4SH

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: четири стоманени оплетки.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +100 °C, +120 °C максимум.

Хидравличен маркуч R15 SAE 100 R15

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: до 31mm четири стоманени оплетки, от 38mm шест стоманени оплетки
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +121 °C.

Хидравличен маркуч R13 SAE 100 R13

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: маслоустойчива синтетична гума.
 • Арматура: до 25mm четири стоманени оплетки, от 38mm шест стоманени оплетки
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +121 °C.

Маркучи за пароструйни машини 

 • Структура на маркуча:
 • Вътрешна повърхност: синтетична гума, устойчива на миещи вещества.
 • Арматура: две стоманени оплетки.
 • Външна обвивка: синтетична гума устойчива на износване и атмосферни влияния.
 • Температурен обхват: от -40 °C до +155 °C (310 °F max).