Пожарозащита

ПОЖАРОЗАЩИТА

Класификация на материалите по отношение реакцията на огън е в съответствие с

БДС EN 13501-1

Включва общо 39 групи, разделени в 7 основни класа.

Евроклас 

Време до критична точка

Подхранване на огъня

A1

Не се стига до критична точка

Няма

А2

Не се стига до критична точка

Няма

B

Не се стига до критична точка

Няма

C

10 минути

XS

D

От 2 до 10минути

M

E

По-малко от 2 минути

L

F

Некласифициран материал

Основните класове включват също и допълнителна класификация, която определя димоотделянето и отделянето на горещи капки(частици).

Класовете за димоотделяне са s1, s2 s3, където s1 е най-добрия.
Класовете за отделяне на горящи частици са d0, d1, и d2, където d0 е най-добрия.

Цялостните строителни конструкции и елементи(врати, подове, преградни стени) се тестват при пълно развитие на пожара.Тестовете отчитат огнеустойчивостта им в следните направления:

R – Запазване на носимоспособността на конструкцията

E – Интегритет (способността  на конструкцията да предотврати преминаването на огън и горещи газове)

I – Изолация (способността да се намали топлопредаването)

Показателите за огнеустойчивост винаги са комбинирани с времеви диапазон, изразен в минути. Времевият диапазон би могъл да бъде от 15 до 360минути през определени стъпки по БДС EN 13501-2 стъпки.