Огнезащитни бои

ОГНЕЗАЩИТНИ БОИ

Огнезащитни бои за метални конструкции, кабели и дърво за 60, 45 и 30 минути

  • запазват якостните качества на повърхностите, върху които са нанесени в условия на пожар за определен период от време;
  • образуват покритие, което набъбва многократно, като образува топлинноустойчив, невъзпламеним слой, който действа изолиращо и не променя експлоатационните качества на материалите;
  • техническите им данни отговарят на изискванията, поставени от Национална служба за пожарна и аварийна безопасност;
  • разрешени и съгласувани от Министерство на Регионално Развитие и Благоустройство, Министерство на Здравеопазването, Национална Служба за Пожарна и Аварийна Безопасност
  • не натоварват допълнително стоманени конструкции, кабелни инсталации и конструктивни елементи, оформящи вътрешните обеми в сградите;
  • бързина на полагане – чрез безвъздушно спрейване;
  • естетичен вид – декоративно оцветяване, чрез богатия избор на повърхностни покрития.

“ЛАКОТЕРМ”® ВС-21 боя за повърхностна огнезащита

за ефективна огнезащита на кабели и дърво

Предназначена е за повърхностна огнезащита на кабели по единично или в снопове, използвани в закрити помещения с неагресивна среда. Боята се характеризира с много добра еластичност и адхезия към кабелната изолация. “Лакотерм ВС-21”® е ефективно средство за огнезащита на дърво и дървени повърхности /талашит, шперплат, ПДЧ/. Обработените с огнезащитната боя дървени повърхности се отнасят към групата на трудно горимите материали. “Лакотерм ВС-21” ®  се използва в закрити сухи помещения, като театри, кина, училища, музей и други обществени здания, не се прилага върху подложени на механичен стрес строителни /структурни/ части, като врати, стълбища и мебели. При приложение в среда с повишена влажност /по-висока от 70%/ и с декоративни цели е необходимо полагане на повърхностно покритие от типа ХС, т.е. фасадна боя тип ХС-140 или емайллак ХС-12 /на “Лакпром”®АД/. Опаковки: 25 кг

Стоманени конструкции Дебелина на сухия слой “Лакотерм ВС-21″®/mm/ Условен разход “Лакотерм ВС-21″®g /кв.m Повърхностно покритие ХС разход g/кв.m
НА КАБЕЛИ 0,8 mm 1930 140
1,1 mm 2635

 

ОГНЕЗАЩИТА Загуба на маса % Условен разход  g/кв.m Повърхностно покритие ХС разход g/кв.m
Дърво и дървени повърхности До 9% 450 100

“НОВОТЕРМ”® композиция, огнезащитна  изолираща

за ефективна огнезащита на метал и дърво

Предназначена е за огнезащита на носещи стоманени конструкции / колони, греди/, дърво и дървени повърхности/талашит, шперплат, плочи от дървени частици-ПДЧ/, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност. За вътрешно приложение, за работа в затворени, сухи помещения като театри, кина, училища, магазини, музеи и други обществени заведения. За външно приложение, продължително въздействие на влажност по-висока от 80%, механични замърсявания и декорация е задължително полагане фасадна боя от типа ХС в желан цвят. Огнезащитната боя не се прилага към строителни /структурни/ части, които са подложени на значителен механичен стрес като мебели, дървени стълбища, врати и други. Опаковки: 3.7 кг, 24 кг

Стоманени конструкции Граница на пожароустойчивост (минути) Дебелина на сухия слой “Стоптерм” , mm Условен разход g/кв.m
НрА фактор ≤ 139,3м –1 31 1,369 2724
НрА фактор ≤ 139,3м –1 49 1,510 2940
Дървени повърхности Загуба на маса % Условен разход (г/кв.м) Повърхностно покритие XC – 140 (г/квм)
До 9% 500 100

“СТОПТЕРМ” водоразредима огнезащитна изолираща композиция

за ефективна огнезащита на метал и дърво

Предназначена е за осигуряване на ефективна противопожарна защита на носещи стоманени конструкции и елементи /колони, греди, трегери/. Обработените със “СТОПТЕРМ” дърво и дървени повърхности се отнасят към групата на трудногоримите материали. Прилага се към неносещи дървени строителни изделия и елементи – ламперии, мебелни дъна, тгеатрални декори. Изолиращата компоцзиция е предназначена за вътрешно приложение, за работа в затворени и сухи помещения като хотели, театри, кина, училища, музей и други обществени заведения. За външно приложение, продължително въздействие на влажност по-висока от 70%, механични замърсявания и декорация е задължително полагане фасадна боя от типа ХС в желан цвят. Опаковки: 7 кг, 15 кг, 24 кг

Стоманени конструкции Граница на пожароустойчивост (минути) Дебелина на сухия слой “Стоптерм” , mm Условен разход g/кв.m
НрА фактор ≤ 139,3м –1 31 1,369 2724
НрА фактор ≤ 139,3м –1 49 1,510 2940

 

Дървени повърхности Загуба на маса % Условен разход /g/кв.m/
До 4.88% 450