Топлоизолационни материали за промишлени и битови съоръжения

insulation-blanket-1

Предлагаме Ви широка гама топлоизолационни материали използвани в индустрията, производство на следните фирми:

  • Montero FyE, S.A – Испания
  • Gambit Lubawka – Полша
  • LATTY INTERNATIONAL S.A.- Франция
  • ВАТИ – Русия
  • KAUTASIT – Германия

Като се съобразяваме с изискванията за контрол на замърсяването, ние предлагаме широка гама безазбестови материали, произведени на базата на висококачествени и оптимизирани влакна, пълнители и синтетични свързващи вещества.
Многообразието на съоръжения във всички области на индустрията и разнообразието на работните среди налага предлагане на различни по състав и предназначение материали.