Изолационни въжета

ИЗОЛАЦИОННИ ВЪЖЕТА

ИЗОЛАЦИОННИ ВЪЖЕТА

За топлинна изолация на тръбопроводи и котли в енергетиката и топлотехниката, за употреба на трудно достъпни места, изолация в самолетостроенето и строителството, уплътняване на врати на пещи, фурни, печки, леярски форми и много други се използват въжета.
В зависимост от формата си те биват: с кръгло, квадратно и правоъгълно.
В зависимост от начина на изработка са: с мека сърцевина, усукани и плътно оплетени.
Въжетата притежават редица предимства, които ги правят предпочитано уплътнително и изолационно изделие:

  • малка обемна маса
  • висока еластичност
  • нисък коефициент на топлопроводност
  • не губят експлоатационните си качества в различни температурни диапазони
  • лесни и удобни за работа

Температурата на приложение определя вида на материала използван за направата им.