Въжета с мека сърцевина

ВЪЖЕ С МЕКА СЪРЦЕВИНА

Въжета с мека сърцевина

Изработени със сърцевина от базалтови влакна (вата) и отвън оплетени с ровинг (базалтова нишка).
Диаметър, мм – 10, 20, 30, 40, 50
Плътност, гр/м – 30÷400
Работна температура, oС – от  -260  до  +700
Топлопроводност при 25oС, W/mK – 0,25
Хигроскопичност, % – не повече от 2

Въже напълнено за уплътнение и изолацияОпределено количество алумосиликатни влакна и вата са оплетени от стъклен ровинг до получаване на изолационни въжета с различна дебелина и ширина.

Приложение:
Гъвкави уплътнения, котли и леярски форми. Термични екрани и термоизолация. Защитни уплътнения при производството на тухли, стъкларската и биокерамичната индустрии..
Продължителна работна температура: 650ºС
Невъзпламеняем след като се разградят органичните сътавки(18-20%)
Размери:
Диаметър: 15-20-25-30-40-50 mm.
Други по заявка.

BC-25 BIO Биокерамично въже – напълнено