Плътно уплетени

ПЛЪТНО УПЛЕТЕНИ

Въжета кръгли

Произво-
дител

Тип

Състав

Tmax,оС

Диаметър, мм

4

6

8

10

12

14

15

16

18

20

25

30

35

40

50

70

MONTERO

МV-30

Е-стъкло

450

GAMBIT

604

Е-стъкло

550

GAMBIT

6046

Е-стъкло, керамична прежда

600

MONTERO

RVS-30

Е-стъкло, термо-

700

обработено

MONTERO

RC-35

керамично, армировка стъклена нишка

650

MONTERO

RC-36

керамично армирано с инконел*

1100

GAMBIT

606

керамично армирано с инконел*

1050

GAMBIT

6061

керамично

800

MONTERO

RC-10

силикатно

850

● – стандартно изпълнение

 –  по заявка
*инконел – хром-никелова нишка

Въжета квадратни

Произво-
дител

Тип

Състав

Tmax,оС

Диаметър, мм

6

8

10

12

14

15

16

18

20

22

25

30

40

50

60

70

MONTERO

RV-40

Е-стъкло

450

GAMBIT

604

Е-стъкло

550

GAMBIT

6046

Е-стъкло, керамична прежда

600

MONTERO

RVS-40

Е-стъкло, термо-обработено

700

MONTERO

RC-45

керамично, армировка стъклена нишка

650

MONTERO

RC-46

керамично армирано с инконел*

1100

GAMBIT

606

керамично армирано с инконел*

1050

GAMBIT

6061

керамично

800

MONTERO

RS-40

силикатно

850

● – стандартно изпълнение

 –  по заявка
*инконел – хром-никелова нишка