Насипни керамични влакна

НАСИПНИ КЕРАМИЧНИ ВЛАКНА

Огнеупорни керамични  влакна
(насипни)

      Огнеупорните влакна се получават чрез издухване на стопилка от двуалуминиев триокис и кварц, които се стапят съвместно при много високи температури. Свойствата на влакната могат да се променят и адаптират за различни приложения чрез промяна на съдържанието на Al2O3или добавка от ZrO2. Алумосиликатните влакна са химически неутрални и са устойчиви към повечето киселини и основи, с изключение на солна киселина, фосфорна киселина и концентрирани основи.
СВОЙСТВА:

Те притежават:

  • Ниска топлопроводимост
  • Устойчивост на термичен шок
  • Нисък коефициент на линейно свиване
  • Висока термоотражателна способност
  • Превъзходна звукоизолация

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основното приложение на насипните алумосиликатни влакна е като суровина за производство на вакуумноформувани изделия и като пълнеж за изолация при високи температури в леярска промишленост, металургия и др.

Характеристики

тип

тип

тип 

АКВ 1260

АКВ 1400

АКВ 1430

Класификационна температура (ºС)

1260

1400

1430

Продължителна работна температура (ºС)

1150

1250

1350

Химически състав (%)

Al2O3

48

40

36

SiO2

52

49

49

ZrO2

10

17