Шамотен мертел

ШАМОТЕН МЕРТЕЛ

Шамотен мертел

      Опаковка: Шамотните мертели МШ-36 и МШ-30 са опаковани в торби по 25кг. или се продават в насипно състояние.
Полукиселите мертели М-ПК се опаковат в торби по 5 и 25 кг. или се продават в насипно състояние.
Инструкции за употреба: Разходната норма при изграждане на огнеупорните футеровки е 80-100 кг. мертел на всеки тон огнеупорни тухли. За постигане на подходяща гъстота на разтвора се препоръчва на 100 кг. огнеопорен мертел да се добавят 20-30 литра вода.

 Свойства __Показател__ МШ-36 МШ-30 М-ПК
Огнеупорност  оC _>1730_  _>1710_  _>1610
Максимална_температура на приложение  оC  1300  1100  970
Влага  %  <5  <5  <5
Химичен състав, % _ Al2O+ TiO2SiO2  >36-  >30-  -78-83