Картони и плоскости

КАРТОНИ И ПЛОСКОСТИ

Картони

      За топлоизолация на пещи и конвертори в металургията, изолация в кокили за центробежно леене, изтеглящи валове за производство на плоско стъкло, екрани, гарнитури, изолация на тръбопроводи и редица други се използват различни видове изолационни картони.

Те притежават следните свойства, които ги правят универсални:

  • топло и огнеустойчивост

  • ниска загуба след накаляване

  • отлична топлоизолация

  • добра звукоизолация

  • висока плътност

  • лесно рязане и пробиване

  • възможност за мокро формоване

Керамичния картон е изработен от алумино-силикатни керамични и други влакна. Използва се за топлоизолация на пещи и конвертори в металургията, изолация в кокили за центробежно леене, изтеглящи валове за производство на плоско стъкло, екрани, гарнитури, изолация на тръбопроводи и редица други се използват различни видове изолационни картони. Притежава добри изолационни качества.

Приложение във всички области на индустрията за температури до 1000 °C