Керамични (силикатни) плоскости

КЕРАМИЧНИ СИЛИКАТНИ ПЛОСКОСТИ

  Плочите са твърди, неогъваеми и самоподдържащи се изолационни продукти произведени от керамични влакна и свързващи вещества, формирани чрез вакуумен процес. Използват се като топлоизолационен и филтриращ материал. Предимствата на плочите се проявяват най-добре при работа в пещи с непрекъснат цикъл. Те са подходящи и за всички видове пещи в различни отрасли на промишлеността.
Свойствата на влакната могат да се променят и адаптират за различни приложения чрез промяна на съдържанието на Al2O3 или добавка от ZrO2. Алумосиликатните влакна са химически неутрални и са устойчиви към повечето киселини и основи, с изключение на солна киселина, фосфорна киселина и концентрирани основи.
СВОЙСТВА:

  • Ниска топлопроводимост
  • Устойчивост на високи температури
  • Нисък коефициент на линейно свиване
  • Добра здравина
  • Лесна обработка, чрез рязане и пробиване

Характеристики

тип

тип

тип

АКВ 1260

АКВ 1400

АКВ 1430

Класификационна температура (ºС)

1260

1400

1430

Плътност (кг/м³)

275-325

275-325

275-325

Здравина (МРа)

0.25

0.25

0.25

Продължителна работна температура (ºС)

1150

1250

1350

Химически състав (%)

Al2O3

48

40

36

SiO2

52

49

49

ZrO2

10

17

 

РАЗМЕРИ:  1000 х 500мм;  дебелина от 10 до 50мм