Фетери от алумосиликатни влакна

ФЕТЕРИ ОТ АЛУМОСИЛИКАТНИ ВЛАКНА

ФЕТЕРИ

      Фетерите са здрави, леки, еластични изолационни продукти, изработени от дълги керамични влакна, специално ориентирани за допълнителна механична и повърхностна здравина.

      Те притежават:

 • ниска топлопроводимост
 • устойчивост на термичен шок
 • нисък коефициент на линейно свиване
 • превъзходна шумоизолация
 • не съдържат свързващи вещества
 • екологични чисти и без миризма

      Приложение и изолация при високи температури:

 • гъвкави тръби, турбини
 • уплътняване
 • пожарозащита
 • за изработка на гъвкави уплътнения
 • леярска промишленост
 • металургия
 • други

Предлагат се в широка гама плътности и размери, както и за различни температури.

ФЕТЕРИ

 Характеристики

АКМ_1100_

AKM_1260_ AKM_1400   AKM_1600
Максимална работна температура , ºC

 1100

 1260

 1430

 1600

Насипна_плътност, кг/м3

 128

 96-128-160

 96-128-160

 96-128

Химичен анализАI2O3

 ZrO2

SiO2

CaO

 MgO

 1,03

3

653

303

4

473

3

523

3

383

153

463

3

723

3

283

3

Топлинен капацитет при 1000ºC , kJ/kgK

 1,05

 1,04

 1,13

 1,25

2% линейнo свиване при температура ºC

 1000

 1100

 1260

 1%при1600

Топлопроводимост W/mK приºC

600

800

RG 128 при 1000º

RG 128 при 1200º

RG 128 при 1400º

—————————

0,12

0,18

0,28º

º

º

———————–

0,15

0,20

0,27º

º

º

————————

0,15

0,20

0,27º

0,36º

º

——————-

0,17

0,24º

0,33º

0,48º

Насипна плътност Дебелина, mm

6

13

25

38

50

RG 128 Дължина

22,0 m

14,63 m

7,32 m

4,88 m

RG 96/128 Дължина

22,0 m

14,63 m

7,32 m

4,88 m

3,66 m

RG 160 Дължина

14,63 m

7,32 m

RG 96/128 Дължина

3,6 m/ —

3,6 m/3,6 m

3,6 m/3,6 m

Размери на опаковъчните кашони

620 x 480 x 480 mm

620 x 350 x 350 mm

Ширина за всички размери: 600 м.