Технически текстил

ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТИЛ

Технически текстил

      Техническите тъкани са отлична топлинна бариера и най-добри за защита от пожари и въздействие на топлинната енергия при технологични процеси свързани с високи температури. Те притежават ниска топлопроводимост, висока устойчивост на термични удари и повишена радиация. Инертни са към органични и минерални киселини с различна концентрация, даже и при повишена температура, не се разтварят във вода и запазват свойствата си във вакуум.
Могат да се използват за: огнеупорни подложки, уплътнения и покривки защитаващи околните повърхнини от разтопен метал и ядрено излъчване, противопожарни одеала за локализация на горенето в начален стадий, за направата на филтри за очистване на агресивни среди, изработка на лични предпазни средства, за изолация на строителни конструкции, както и като конструкционни материали и др.

В зависимост от използвания материал, обработката и температурата, техническите тъкани могат да бъдат изработени от:
– стъклени нишки (Е-стъкло)
– специално обработени стъклени нишки
– керамични
– силикатни