Конструкционни стъклотъкани

КОНСТРУКЦИОННИ СТЪКЛОТЪКАНИ

Конструкционните стъклотъкани са изработени от стъкловлакна, и се използват като армиращ материал при изработката на стъклопласти. съгл. ГОСТ 19907-83.  Конструкционните стъклотъкани се изработват с повърхностна плътност от 210 до 850 г/м², дори нетретирани или предварително импрегнирани имат добро взаимодействие с полиестерни, епоксидни, формалдехидни и др. видове смоли.