Тъкани със специално покритие

ТЪКАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ

Текстилни продукти за приложение при високи температури
Тъкани със специално покритие за уплътнение и изолация

Определено количество влакна са изтъкани и покрити с различни материали с цел да се получат тъкани с различни дебелини и ширини, и харакеристики подходящи за разнообразни приложения.

Приложение:
Много разпространени като изолационен материал в индустрията.
Производство на противопожарни изделия, за  защита от искри, пръски – одеала, завеси.
Производство на компенсатори.
Използват се където е необходима защита от топлина, искри и пръски от разтопен метал

Размери:
Ширина: 1000мм; (с изключение на тип  TS 125-AP ширина: 900мм )

N

Вид на тъканта

Тип на влакната 

Температуро устойчивост

Плътност, гр/м²

1

 TV-40 A Стъклена тъкан едностранно покрита с алуминиево фолио

E – стъкло

550 ºC

450

2

 TV-45 AP Стъклена тъкан с покритие от полиуретан – сив и алуминиев пигмент

E – стъкло

450 ºC

470

3

 TV-62 HYP-2C Стъклена тъкан с Hypalon покритие, двустранно 

E – стъкло

120 ºC

1150

4

 TV-66 A Стъклена тъкан едностранно покрита с алуминиево фолио

E – стъкло

550 ºC

710

5

 TV-75 ENG-2C Стъклена тъкан с каучуково   покритие, двустранно 

E – стъкло

180 ºC

1150

6

 TV-64 MK Стъклена тъкан армирана с инконел и полиуретаново покритие и алуминиев пигмент.

E – стъкло

550ºC

200 ºC: Tª устойчивост PU 

640

7

 TV-55 SIL-LD 2C Стъклена тъкан със силиконово покритие двустранно

E – стъкло

280 ºC

560

8

 TV-100 SIL-LD 2C Стъклена тъкан със силиконово покритие двустранно

E – стъкло

280ºC силикон   550 ºC, Е-стъкло

1080

9

 TV-120 SIL-HD 2C Стъклена тъкан с висока плътност, силиконово покритие двустранно

E – стъкло

260 ºC

1285

10

 TV-100 AP Стъклена тъкан с полиуретаново покритие – сиво, и алуминиев пигмент

E – стъкло

 

1150

11

 TS-125 AP Силикатна тъкан с полиуретаново покритие – сиво, и алуминиев пигмент. 

E – стъкло

приблиз.1000 ºC

1200