Уплътнителни материали

upl-ma-li

Предлагаме Ви пълна гама уплътнителни материали използвани в промишлеността, производство на следните фирми :

  • Montero FyE, S.A – Испания
  • Gambit Lubawka – Полша
  • LATTY INTERNATIONAL S.A.- Франция
  • ВАТИ – Русия
  • KAUTASIT – Германия

Като се съобразяваме с изискванията за контрол на замърсяването, ние предлагаме широка гама безазбестови материали, произведени на базата на висококачествени и оптимизирани влакна, пълнители и синтетични свързващи вещества.
Многообразието на съоръжения във всички области на индустрията и разнообразието на работнтите среди налага предлагане на различни по състав и предназанчение материали за уплътняване.

Ако не сте сигурни какъв материал Ви е необходим, моля изпратете запитване като ни предоставите повече информация за Вашите необходимости на: info@cryogen.bg