Инжекционни набивки

ИНЖЕКЦИОННИ НАБИВКИ

Инжекционни набивки за шприцване в помпи и салници

      Инжекционните набивки  се предлагат под формата на пластична маса /кит/ и са произведени от високотехнологична смес от безвредни безазбестови синтетични влакна и подходящи пълнители. Те се използват за уплътняване на салниковите гнезда на помпи и вентили. Могат да се полагат ръчно или посредством инжекционна помпа, чрез шприцване. Особено са подходящи за употреба при износени валове и там където механичното състояние на салниците не е добро. Инжекционните набивки са лесни за монтиране и употреба, работят без загуба на материал и могат да се полагат дори по време на работа на оборудването, без да се налага прекъсване на производствения процес. Когато уплътнението трябва да се смени, не е необходимо то да се отстранява, просто се добавя ново посредством инжекционната помпа. Типове инжекционни набивки:

     Тип

 Състав

 Работна среда

EIMF-3001 с PTFE

за киселинни и основни среди

EIMG-3002

с експандиран  минерален графит

за пара, въглеводороди, химически продукти, гориво и др.

EIMS-3003

с нишки от арамид

за абразивни разтвори, пара и употреба при екстремни условия

EIMF-3004-G

с PTFE и графит

за обща употреба и при високи скорости

Параметри:

 Параметър

 EIMF-3004-G

 EIMF-3001

EIMG-3002

 EIMS-3003

 T [оC]

 300

 300

 600

 200

 P [bar]

 20

 20

 40

 15

 V [m/s]

 20

 20

 25

 18

 pH

 0-14

 0-14

 0-14

 2-12

Употреба: Центробежни помпи, ротационно оборудване, възвратно-постъпателно оборудване и вентили, смесители, компресори. Индустрии: захарна, електроцентрали, нефтохимическа и химическа, хартиена и др.